من ولی مسلمینم ، امپراتور زمینم ...
من ولی مسلمینم ، امپراتور زمینم ...
14 دی 1395 ساعت 13:23 | بازديد : 93 | نويسنده : | ( نظرات )

ﻣﻦ ﻭﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻨﻢ ، ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ ﺯﻣﯿﻨﻢ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﻢ ، ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺩﯾﻨﻢ
ﯾﺎﺭ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺍﻣﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ
ﻣﻦ ﻭﺻﯽ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻢ ، ﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﺎﯾﻢ
ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺩ ﻭ ﻋﻄﺎﯾﻢ ، ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ ﻻ‌ﻓﺘﺎﯾﻢ
ﺷﯿﻌﻪ ﺭﺍ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ


ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺸﺮﻗﯿﻨﻢ ،  ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻤﯿﻨﻢ
ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺪﺭ ﻭ ﺣﻨﯿﻨﻢ ، ﻧﮑﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯ ﺣﺴﯿﻨﻢ
ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ
ﮐﻌﺒﻪ ﺩﻟﻬﺎ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ، ﺳﺮ ﻭ ﻣﻮﻻ‌ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ
ﯾﺎﻭﺭ ﻃﺎﻫﺎ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ، ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ


ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﻢ ، ﺍﺭﺵ ﺍﻋﻼ‌ ﺑﺎﺭﮔﺎﻫﻢ
ﻟﻄﻒ ﯾﺰﺩﺍﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﻢ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻨﺎﻫﻢ
ﺭﻓﻮﻑ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺯﯾﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ
ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ، ﺑﺬﺭ ﻋﺰﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺸﺘﻢ
ﻣﻦ ﮔﻞ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺘﻢ ، ﻣﻦ ﮔﻞ ﺁﺩﻡ ﺳﺮﺷﺘﻢ
ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ


ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻋﺰﺕ ، ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻗﺪﺭﺕ
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﻌﺖ ، ﯾﺎﻓﺖ ﻋﺰﺕ ﺩﺭﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻣﻦ ﻧﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﻧﺸﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ، ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺁﺩﻡ
ﺧﺎﺗﻢ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺧﺎﺗﻢ ، ﺟﺎﻥ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﯾﻢ
ﺻﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ


ﺷﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺖ ﻭﺍﻻ‌ ، ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﻻ‌ﺳﺖ ﺑﺎﻻ‌
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻃﺎﻫﺎﺳﺖ ﻃﺎﻫﺎ ، ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺯﻫﺮﺍﺳﺖ ﺯﻫﺮﺍ
ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ
ﻣﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻨﺎﺗﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻢ
ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺏ ﺣﯿﺎﺗﻢ ، ﺑﺎﺏ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻠﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﻣﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ


ﺩﯾﺮ ﺣﻖ ﺭﺍ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ، ﻏﺰﻭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﯿﺰﯼ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ، ﺷﺎﻩ ﺧﯿﺒﺮ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮ ﺯﻣﯿﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨم
ﺳﺮﻭﻡ و ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻢ ، ﺩﺷﻤﻦ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺮ ﻧﺒﯽ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻫﺴﺘﻢ ، ﻣﻠﺠﺎ ﺧﻮﺵ ﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻢ
ﺍﻭﻟﯿﻨﻢ ﺁﺧﺮﯾﻨﻢ ، ﻣﻦ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻨﻢ

مرحوم سید حسن خوشزاد|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
بک لینک در 550 (وبلاگ و وبسایت) با اتوریتی بالا

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

دانلود اهنگ شاددانلود رمان عاشقانه بدون سانسور سیستم وبلاگدهیخرید هاست لینوکس طراحی چتروم در تبریزکانکس مسکونی ارزانثبت شرکت ارزان قیمت بیت کوئینسایت طراحیازاد طرح دانلود بازی بدون سانسور دانلود والپیپر عاشقانه جدید دانلود فیلم خارجیدانلود کلیپ خنده دار آشپزی ایرانیعکس نوشته های عاشقانه دانلود نرم افزار 2017 اطلاعات پزشکی پنل اس ام اس انجمن تفریحی حد و حدود دکوراسیون داخلی اداری مجله پوست و مو رابطه جنسی در دوران عقد سایت قرانی دانلود موزیک جدید عکس و بیوگرافی دانلود بازی انلاین دنا موو دانلود نرم افزار سایت سرگرمی تکناز شلوغ چت الوند وب فیلم ایرانی 96 تور اروپا ارزان مجله خودرو خارجی بازی اندروید رایگان دانلود اهنگ قدیمی دعای خوابدعا برای پولدار شدن خبرگزاری بورس دانلود اهنگ ایرانی دانلود عکس متن داربای کاسیو اخبار روز ایران و جهان سایت تفریحی و سرگرمی دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری ضرب المثل های خنده دار دانلود بازی چند نفره اندروید قیمت انگشتر جواهر سایت ماشین خودرو برلیانس محصولات ورزشی دانلود کلیپ آموزش رقص دانلود نرم افزار تلگرام دانلود عکس عاشقانه اخبار سیاسی اس ام اس آرزوی سفر خوش آلاله چت مجله غزاله دانلود عکس اس ام اس تولد عاشقانه دانلود والپیپر اچ دی دانلود آزمون رشته ریاضی دانلود نرم افزار دوست دختر یابی دانلود نرم افزار حسابداری رایگان تعرفه طراحی چت روم پایگاه خبری دانلود کتاب آموزش سحر و جادو قیمت خط موبایل ثابت مدل مانتو تنگ و کوتاه نمونه سوالات تافل دعا ثمانین ایه دانلود کلیپ جنیفر لوپز مدل لباس پاکستانی سایت تفریحی سرگرمی سایت تفریحی سرگرمی دانلود موزیک ایرانی